Իրավական ծանուցում

Իրավական ծանուցում` համաձայն TMG § 5-ի (Գերմանական հեռահաղորդակցության օրենք).

Կայք Artprinta.com առաջարկվում է
Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Ստրասլախ-Դինգհարթինգ, Գերմանիա

Էլ. հասցե՝ info@artprinta.com

Հեռ.  +4915118360906

ԱԱՀ-ID.
Շրջանառության հարկի նույնականացման համարը՝ համաձայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքի §27ա. առկախ:

Առցանց վեճերի լուծման ԵՄ հանձնաժողովի հարթակ. https://ec.europa.eu/odr

Մենք ոչ պարտավոր ենք, ոչ էլ ցանկանում ենք մասնակցել սպառողների արբիտրաժային խորհրդի կողմից վեճերի լուծման գործընթացին: