Իրավական ծանուցում

Իրավական ծանուցագիր ՝ համաձայն § 5 TMG- ի (գերմանական «Հեռուստատեսության մասին» օրենք).

Կայք Artprinta.com առաջարկվում է
Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Ստրասլախ-Դինգհարթինգ, Գերմանիա

Էլ. հասցե՝ info@artprinta.com

Հեռ.  +4915118360906

ԱԱՀ-ID:
Շրջանառության հարկի նույնականացման համարը՝ համաձայն Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքի §27ա. առկախ:

ԵՄ վեճերի լուծման առցանց հանձնաժողովի պլատֆորմ. https://ec.europa.eu/odr

Մենք ոչ պարտավոր ենք, ոչ էլ պատրաստ ենք մասնակցել սպառողական արբիտրաժային խորհրդի կողմից վեճերի լուծման գործընթացներին: